Zapraszamy do współpracy przy testowaniu nowej usługi – przegląd energetyczny SCADA

Zapraszamy firmy MŚP z województwa mazowieckiego do współpracy przy testowaniu nowej usługi.

Poszukujemy firm, które prowadzą działalność polegającą przede wszystkim na:

  • zarządzaniu nieruchomościami
  • doradztwie energetycznym dla poprawy efektywności energetycznej budynków
  • świadczeniu usług serwisu technicznego instalacji budynkowych

W drugiej kolejności poszukujemy firm, które prowadzą działalność jako:

  • doradcy biznesowi, projektanci, firmy remontowe, mikroinstalatorzy OZE, kierownicy projektów w budownictwie

oraz są zainteresowane wdrożeniem nowej usługi na rzecz swoich klientów polegającej na wdrażaniu systemów do zarządzania energią typu SCADA w celu uzyskiwania oszczędności energii i jej kosztu.

Usługa „Przegląd energetyczny SCADA” jest opracowywana w ramach projektu MSODI – https://fpe.org.pl/msodi/ i obejmuje opracowanie biznes-planu projektu poprawy efektywności energetycznej budynku tj.  przegląd energetyczny budynku w oparciu o narzędzie IT, montaż finansowy i wdrożenie systemu typu SCADA służącego do stałej rejestracji i analizy danych o zużyciu energii przez budynek oraz umożliwiającego aktywne zarządzanie sposobem funkcjonowania instalacji budynkowych i monitorowanie planowanych efektów ekonomicznych i energetycznych. Usługa ma za zadanie pozwolić na:

  • zidentyfikowanie możliwości technicznych oraz określenie uzasadnienia ekonomicznego wdrożenia systemu do zarządzania energią w budynku,
  • określenie potencjału redukcji zużycia energii i jej kosztu,
  • opracowanie biznes planu przedsięwzięcia,
  • dopracowanie szczegółów rozwiązań technicznych niezbędnych dla wdrożenia systemu typu SCADA,
  • kompleksowe wdrożenie usługi zarządzania energią na rzecz klientów końcowych (właścicieli budynków), w wyniku czego zostanie wygenerowany budżet oszczędności u klienta końcowego pozwalający na zwiększenie zysku przedsiębiorstwa świadczącego usługę.

Usługa składa się z dwóch etapów:

Etap 1: szkolenie personelu firmy w zakresie: kontekstu rynkowego, sposobu wyboru perspektywicznych klientów końcowych, opracowanych metod szacowania zasadności wdrożenia systemu typu SCADA oraz określania opłacalności podejmowania współpracy, oraz procedury oferowania, realizacji i rozliczania usługi.

Etap 2: przetestowanie sposobu modyfikacji nastaw parametrowych oraz harmonogramowania pracy instalacji budynkowych na rzeczywistych obiektach, w których zostały zainstalowane urządzenia pozwalające na świadczenie usługi.

Powyższe etapy mogą być realizowane łącznie lub niezależnie od siebie tylko etap 1 lub tylko etap 2.

Formalne wymagania dotyczące podmiotu świadczącego testowanie usługi znajdują się w pliku – link

 

Zgłoszenie zawierające: nazwę i siedzibę firmy oraz opis prowadzonej działalności prosimy kierować na adres: biuro@fpe.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawie pytań zachęcamy do kontaktu: biuro@fpe.org.pl.

UWAGA zastrzegamy sobie kontrolę spełnienia warunków i wymogów opisanych w procedurze wyłaniania podmiotów testujących – link.