O Fundacji

MISJA FUNDACJI POSZANOWANIA ENERGII

Fundacja została powołana w celu prowadzenia i wspierania wszelkiego rodzaju działalności zmierzającej do racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju jej odnawialnych źródeł. Cele realizujemy poprzez szkolenia audytorów energetycznych i użytkowników energii, publikacje podręczników i arkuszy kalkulacyjnych, udzielając porad, wykonując ekspertyzy, pomagając wdrażać innowacje w przedsiębiorstwach, współpracując z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także występując na konferencjach i popularyzując wiedzę w szkołach i na uczelniach wyższych.

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes: Maciej Mijakowski
Wiceprezes: Andrzej Rajkiewicz

RADA FUNDACJI

Przewodniczący:
Piotr Kazimierczyk

Członkowie:
Wojciech Grabczan
Maciej Robakiewicz
Wiesław Sendek
Mariusz Szałagan

STATUT

Tekst statutu ze zmianami wprowadzonymi w uchwale Rady Fundacji nr 3/2012 znajduje się tutaj.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Fundacja Poszanowania Energii dla realizacji swojej misji i zadań statutowych prowadzi politykę jakości, a usługi szkoleniowe i doradcze są wykonywane zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9001:2015 (Certyfikat Nr 1411/S/2020).

Statut
Polityka jakości
Polityka jakości

DANE REJESTROWE

Adres: ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
KRS: 0000117141
NIP: 526-20-95-317
REGON: 010602702
Baza Usług Rozwojowych PARP (dawniej: Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU PARP): 07/23/2008/224)
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie: 2.14/00194/2019

PONAD 30 LAT FUNDACJI POSZANOWANIA ENERGII

Fundacja Poszanowania Energii została zarejestrowana w KRS i rozpoczęła działalność w lipcu 1992 roku. Od tej pory prowadzi działania na rzecz upowszechniania ograniczenia zużycia i racjonalnego wykorzystania energii. Działalność Fundacji obejmuje szkolenia, doradztwo oraz badania, analizy i opinie dotyczące problemów użytkowania energii... czytaj więcej…

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Nowy Ekspert
(2009-2013)

Cities on Power
(2011-2014)

E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project in Ukraine
(2019-2021)

Usługi proinnowacyjne KSI
(2009-2011 i 2013-2015)

Usługa pilotażowa EE
(2013-2015)

EDINA – Rozwój efektywności energetycznej
w Specjalnych Strefach Rewitalizacji
i na obszarach miejskich (2020-2022)

Edukacja ekologiczna
(2011-2013)

Miejski klaster energetyczny
(2017)