Miejski Klaster Energetyczny

PROJEKT MKE

WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW POPRZEZ KONCEPCJĘ MIEJSKIEGO KLASTRA ENERGETYCZNEGO

PROJEKT

PARTNERZY PROJEKTU

O PROJEKCIE

Miejski klaster energetyczny (MKE) to grupa przedsiębiorstw reprezentujących strony lokalnej (miejskiej, gminnej, regionalnej) gospodarki energetycznej. Współpraca wytwórców energii i jej odbiorców pozwala na efektywne wykorzystanie energii w ramach lokalnego planu energetycznego. Prowadzi to do zwiększenia wydajności energetycznej w sektorze usług publicznych oraz zwiększa wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i związanej z tym redukcji emisji gazów i pyłów. Równoczesne włączenie do MKE lokalnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń do wody i ziemi.

Celem projektu jest wsparcie kompetencyjne oraz przekazanie know-how partnerowi polskiemu (FPE) w zakresie tworzenia Miejskich Klastrów Energetycznych (MKE). Pośrednim beneficjentem projektu jest miasto Tarnów. Rezultatem projektu w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń ma być wypracowanie dla Tarnowa koncepcji MKE. Doświadczenie partnera norweskiego (NE) w tworzeniu lokalnych klastrów energetycznych zostaną zaadoptowane do polskich warunków i będą mogły być wykorzystywane w przyszłości.

Projekt dofinansowywany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach współpracy dwustronnej.

Program Operacyjny: PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Czas trwania projektu: sierpień 2017 – październik 2017