Publikacje

OCENA CECH ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW, WYMAGANIA, DANE, OBLICZENIA - plik pdf

Nowość, wydanie z 2022r.

Maciej Robakiewicz, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2022

Zaktualizowane i rozszerzone V wydanie poradnika "Ocena cech energetycznych budynków". Poradnik uwzględnia aktualne przepisy prawne (czerwiec 2022) oraz zawiera uzupełnione i poprawione informacje. Jest to pierwsze w historii Biblioteki Fundacji Poszanowania Energii wydawnictwo dostosowane, w pierwszej kolejności do korzystania na komputerze jako plik pdf. Oczywiście można książkę wydrukować (edycja dopasowana jest do wydruku w formacie A4), ale pełną funkcjonalność, jak np. łącza odnośników (linki do rozdziałów, tabel, wzorów, itp.), wyszukiwanie wyrazów lub fraz, kopiowanie wartości, uzyskuje się na komputerze w przeglądarce plików pdf. Mamy nadzieję, że ta forma przypadnie Państwu do gustu. Wersję demo książki można pobrać pod linkiem -  Ocena _cech_MR_V_demo.pdf.
Poradnik stanowi podręczną pomoc przy wykonywaniu audytów energetycznych i remontowych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także ocen, ekspertyz i projektów.

Publikacja zawiera 201 stron.

Cena: 99,00 zł brutto

Książka do kupienia na naszej platformie, płatność poprzez Przelewy24 lub BLIK, fakturę wysyłamy e-mailem na dane podane w formularzu, książka będzie do pobrania natychmiast po dokonaniu przelewu.

AUDYT ENERGETYCZNY I AUDYT REMONTOWY - pliki Excel

Aktualizacja w grudniu 2022r.

Audytorom wykonującym audyty na potrzeby Ustawy Termomodernizacyjnej polecamy zaktualizowane (grudzień 2022r.) arkusze Excel do sporządzania audytów energetycznych i remontowych.

Arkusze uwzględniają zmiany wprowadzone:

  • aktualizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zawarte w Ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz.U. 2022 poz. 2456)
  • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2816).

UWAGA! Arkusze nie są dedykowane programowi "Czyste powietrze". Plik Excela podsumowujący audyt energetyczny na potrzeby programu "Czyste powietrze" znaleźć można np. pod linkiem.

Cena: 86,70 zł brutto

Pliki do kupienia na naszej platformie, płatność poprzez Przelewy24 lub BLIK, fakturę wysyłamy e-mailem na dane podane w formularzu, pliki będą do pobrania natychmiast po dokonaniu przelewu.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW

Maciej Robakiewicz, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2018

W książce zestawiono podstawowe przepisy, wymagania i informacje o zastosowaniu audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw. Wydanie III  uwzględnia stan prawny na dzień 1.01.2018. Książka może służyć jako pomoc przy opracowaniu audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Publikacja zawiera 103 strony plus załączniki, zobacz spis treści

Nakład wyczerpany, pracujemy nad aktualizacją.

PUBLIKACJE DO BEZPŁATNEGO POBRANIA

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji – Narzędziownik

Zespół autorski: IRMiR, FPE oraz IWO e.V., Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa, 2022

Poradnik dedykowany jest: urzędom miast/gmin posiadającym gminne programy rewitalizacji lub inne programy dotacyjne, wspierające remonty budynków prywatnych, właścicielom/zarządcom nieruchomości, wspólnotom/spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwu budownictwa społecznego, organizacjom pozarządowym lub innym zainteresowanych podmiotom.

Link do wersji on-line oraz pliku pdf.

VADEMECUM - AUDYTY ENERGETYCZNE

Maciej Robakiewicz, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2021

Broszura zawiera podstawowe informacje na temat: audytów energetycznych opracowywanych w ramach Ustawy Termomoderizacyjnej, audytów efektywności energetycznej, audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz świadectw energetycznych budynków.

Książkę można pobrać korzystając z linku.

XXV LAT FUNDACJI POSZANOWANIA ENERGII

Maciej Robakiewicz, Warszawa 2017

Publikacja przedstawia 25-letnią historię Fundacji Poszanowania Energii i obejmuje czas od założenia 29 lipca 1992r. do roku 2017.

Link do publikacji.

BROSZURY INFORMACYJNE "DOM PRZYJAZNY"

Broszury zostały wydane w ramach programu "Dom Przyjazny", przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. Każda z nich porusza oddzielny temat i stanowi zamknięta tematycznie całość.

Link do strony NAPE S.A. na której znajdują się broszury i plakaty "Dom Przyjazny".

ARCHIWUM PUBLIKACJI