Publikacje

OCENA CECH ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW, WYMAGANIA, DANE, OBLICZENIA - plik pdf

Nowość, wydanie z 2022r.

Maciej Robakiewicz, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2022

Zaktualizowane i rozszerzone V wydanie poradnika "Ocena cech energetycznych budynków". Poradnik uwzględnia aktualne przepisy prawne (czerwiec 2022) oraz zawiera uzupełnione i poprawione informacje. Jest to pierwsze w historii Biblioteki Fundacji Poszanowania Energii wydawnictwo dostosowane, w pierwszej kolejności do korzystania na komputerze jako plik pdf. Oczywiście można książkę wydrukować (edycja dopasowana jest do wydruku w formacie A4), ale pełną funkcjonalność, jak np. łącza odnośników (linki do rozdziałów, tabel, wzorów, itp.), wyszukiwanie wyrazów lub fraz, kopiowanie wartości, uzyskuje się na komputerze w przeglądarce plików pdf. Mamy nadzieję, że ta forma przypadnie Państwu do gustu. Wersję demo książki można pobrać pod linkiem -  Ocena _cech_MR_V_demo.pdf.
Poradnik stanowi podręczną pomoc przy wykonywaniu audytów energetycznych i remontowych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także ocen, ekspertyz i projektów.

Publikacja zawiera 202 strony.

Cena: 99,00 zł brutto

Koszt wysyłki (przesyłka elektroniczna): 0,00 zł

W celu zamówienia publikacji prosimy wypełnić formularz.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW

Maciej Robakiewicz, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2018

W książce zestawiono podstawowe przepisy, wymagania i informacje o zastosowaniu audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw. Wydanie III  uwzględnia stan prawny na dzień 1.01.2018. Książka może służyć jako pomoc przy opracowaniu audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Publikacja zawiera 103 strony plus załączniki

Spis treści

Cena: 56,00 zł brutto

Koszt wysyłki: 0,00 zł

W celu zamówienia publikacji prosimy wypełnić formularz.

UWAGA, ze względu na pracę zdalną wysyłka książek może się nieznacznie opóźnić. Przepraszamy za niedogodności.

AUDYT ENERGETYCZNY I AUDYT REMONTOWY - pliki Excel

Aktualizacja w grudniu 2022r.

Anna Kowalczyk

Audytorom wykonującym audyty na potrzeby Ustawy Termomodernizacyjnej polecamy zaktualizowane (grudzień 2022r.) arkusze Excel do sporządzania audytów energetycznych i remontowych.

Arkusze uwzględniają zmiany wprowadzone:

  • aktualizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zawarte w Ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz.U. poz. 2456)
  • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  - Dz.U. 2022 poz. 2816

Arkusze przygotowała dr inż. Anna Kowalczyk.

Cena: 86,70 zł brutto

Koszt wysyłki: 0,00 zł

W celu zamówienia publikacji prosimy wypełnić formularz.

PUBLIKACJE DO BEZPŁATNEGO POBRANIA

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji – Narzędziownik

Zespół autorski: IRMiR, FPE oraz IWO e.V., Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa, 2022

Poradnik dedykowany jest: urzędom miast/gmin posiadającym gminne programy rewitalizacji lub inne programy dotacyjne, wspierające remonty budynków prywatnych, właścicielom/zarządcom nieruchomości, wspólnotom/spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwu budownictwa społecznego, organizacjom pozarządowym lub innym zainteresowanych podmiotom.

Link do wersji on-line oraz pliku pdf.

VADEMECUM - AUDYTY ENERGETYCZNE

Maciej Robakiewicz, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2021

Broszura zawiera podstawowe informacje na temat: audytów energetycznych opracowywanych w ramach Ustawy Termomoderizacyjnej, audytów efektywności energetycznej, audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz świadectw energetycznych budynków.

Książkę można pobrać korzystając z linku.

XXV LAT FUNDACJI POSZANOWANIA ENERGII

Maciej Robakiewicz, Warszawa 2017

Publikacja przedstawia 25-letnią historię Fundacji Poszanowania Energii i obejmuje czas od założenia 29 lipca 1992r. do roku 2017.

Link do publikacji.

BROSZURY INFORMACYJNE "DOM PRZYJAZNY"

Broszury zostały wydane w ramach programu "Dom Przyjazny", przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. Każda z nich porusza oddzielny temat i stanowi zamknięta tematycznie całość.

Link do strony NAPE S.A. na której znajdują się broszury i plakaty "Dom Przyjazny".

ARCHIWUM PUBLIKACJI