Szkolenia

Fundacja Poszanowania Energii wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00194/2019.
Organizujemy szkolenia dofinansowywane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Powiatowe Urzędy Pracy.
Znajdujemy się w Bazie Usług Rozwojowych PARP z możliwością dofinansowania usługi rozwojowej.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376). Szkolenie nie prowadzi do uzyskania formalnych uprawnień do sporządzania świadectw. Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków świadectwa może sporządzać osoba która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 3) ukończyła: a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub 4) posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Program i zakres kursu (wersja stacjonarna)

Najbliższy termin tryb stacjonarny:

 • 24 - 26 marca 2023 r. tryb stacjonarny - brak wolnych miejsc.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 2398,50 zł (1950,00 + VAT)

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Koszt szkolenia on-line: 1783,50 zł (1450,00 zł + VAT)

Najbliższe terminy tryb on-line :

 • 11 do 14 kwietnia + 17 kwietnia  w godz. 17:00 - 20:15 - brak wolnych miejsc.
 • 18 do 21 kwietnia + 24 kwietnia w godz. 17:00 - 20:15 - brak wolnych miejsc.
 • 9-12 maja + 15 maja w godzinach 17:00 - 20:15 - brak wolnych miejsc.
 • 23-26 maja + 29 maja w godzinach 17:00 - 20:15 - brak wolnych miejsc.
 • 27-30 czerwca + 3 lipca w godzinach 17:00 - 20:15 - brak wolnych miejsc

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831). Audyty te stanowią podstawę do ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).

Program i zakres kursu

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin: II kw. 2023

Koszt szkolenia on-line: 1 906,50 zł (1550zł + VAT)

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYT ENERGETYCZNY I REMONTOWY BUDYNKÓW

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459, ze zmianami w tym w roku 2020) i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2020r. poz. 789). Wymienione przepisy stanowią również podstawę dla audytów w programie "Czyste powietrze" - mimo tego to szkolenie nie jest dedykowane audytom energetycznym sporządzanym na potrzeby programu "Czyste powietrze".

UWAGA ! Z dniem 1 grudnia 2022 weszły w życie zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2022 poz. 2456), natomiast związane z tą ustawą rozporządzenie w sprawie zmiany zakresu i form audytu energetycznego i remontowego nie zostało jeszcze wydane, ale powinno zostać wkrótce opublikowane (projekt tego rozporządzenia był opublikowany do konsultacji). Przewidujemy, że najbliższy kurs będzie uwzględniał zmiany wprowadzone ww. ustawą i  rozporządzeniem.

Program i zakres kursu

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin:

12- 16 czerwca w godzinach 17:00 - 21:00 - brak wolnych miejsc

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

 

Koszt szkolenia on-line: 1 845,00 zł (1500zł + VAT)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych przygotowywaniem audytów energetycznych przedsiębiorstw, zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz warsztatów.

Program i zakres kursu

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin: III kw. 2023r.

Koszt szkolenia on-line: 1 968,00 zł (1600zł + VAT).

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

WYKORZYSTANIE TERMOWIZJI DO DIAGNOSTYKI OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność audytorską lub doradczą w zakresie efektywności energetycznej o nowy rodzaj usług jakim są badania termowizyjne. Diagnostyka termowizyjna ma zastosowanie do oceny stanu izolacji cieplnej budynku przygotowywanego do termomodernizacji, jak również do oceny jakości wykonanego ocieplenia. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się kamerą termowizyjną
 • interpretacji zdjęć termowizyjnych
 • opracowania raportu z przeprowadzonej oceny

Program i zakres kursu

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

METODY ANALIZY DANYCH DLA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

Kurs przybliżający metody analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Formuła kursu to warsztaty praktyczne na własnych laptopach. W trakcie zajęć wykonywane będą przykłady obliczeniowe bazujące na danych z rzeczywistych audytów energetycznych.

Program i zakres kursu

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

TEST DRZWI NAWIEWNYCH: BLOWER DOOR – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKONYWANIA TESTU SZCZELNOŚCI

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • Czym jest szczelność budynku i dlaczego jest to ważne?
 • Jak prawo i przepisy budowlane regulują zasady dotyczące szczelności budynku?
 • Co to jest test szczelności wykonany metodą Blower Door, jak poprawnie go wykonać oraz na co należy zwrócić uwagę podczas jego wykonywania?
 • Co zrobić, aby budynek był szczelny? Jak zidentyfikować nieszczelności i je ograniczyć?
 • Jak wygląda badanie i raport?

Program i zakres kursu

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

 

SZKOLENIA DEDYKOWANE

Szkolenia zamknięte odpowiadające na szczególne zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Proponujemy szeroki zakres tematyczny, od podstaw formalno prawnych po szczegóły wykonywania audytów energetycznych. Nasze szkolenia mogą być dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, lub w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP. Dotychczas prowadziliśmy szkolenia m.in. dla:

 • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Venture Industries Sp. z o.o.
 • Caparol Polska Sp. z o.o.
 • Targi, wystawa i seminaria Forum Wentylacja 2019 - Salon Klimatyzacja 2019
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Komenda Główna Policji
 • Grune Energie U.G. Oddział w Polsce
 • Fenice Poland Sp z o.o.
 • H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
 • Agencja SOMA (Targi Elektrotechnika i Targi Światło)
 • Artec Projekt Sp. z o.o.
 • Studenckie Koło Naukowe Energetyki przy Szkole Głównej Handlowej
 • Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
 • Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
 • Veolia Energia Warszawa S.A.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Polkowice
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 • SPIE Polska Sp. z o.o.
 • SARP - oddział warszawski
 • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Dalkia S.A.
 • Ministerstwo Finansów

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.