Szkolenia

Fundacja Poszanowania Energii wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00294/2012.
Organizujemy szkolenia dofinansowywane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Powiatowe Urzędy Pracy.
Znajdujemy się w Bazie Usług Rozwojowych PARP z możliwością dofinansowania usługi rozwojowej.

AUDYT ENERGETYCZNY I REMONTOWY BUDYNKÓW

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459, ze zmianami w tym w roku 2020) i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2020r. poz. 789). Najbliższe szkolenie odbędzie się w formule on-line na platformie Google Meet.

UWAGA - trwają konsultacje publiczne związane z projektem "rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów" - link. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy zmiany wejdą w życie. Program kursu uwzględnia stan prawny na dzień 31.08.2022r.

Program i zakres kursu

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin: 17-21 października 2022 r.

Koszt: 1400 zł + VAT  - wersja on-line

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

UWAGA:  istnieje możliwość dofinansowania szkolenia przez PARP - zgłoszenia przez Bazę Usług Rozwojowych - link.

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376). Najbliższe szkolenie odbędzie się w formule on-line na platformie Google Meet.

Program i zakres kursu

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin: 24-26 października 2022 r

Koszt: 1 050 zł + VAT- wersja on-line

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

UWAGA:  istnieje możliwość dofinansowania szkolenia przez PARP - zgłoszenia przez Bazę Usług Rozwojowych - link.

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831). Audyty te stanowią podstawę do ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty). Najbliższe szkolenie odbędzie się w formule on-line na platformie Google Meet.

Program i zakres kursu

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin: 5-9 grudnia 2022 r.

Koszt: 1845 zł  (1500 zł + VAT) - wersja on-line

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

UWAGA:  istnieje możliwość dofinansowania szkolenia przez PARP - zgłoszenia przez Bazę Usług Rozwojowych - link.

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych przygotowywaniem audytów energetycznych przedsiębiorstw, zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz warsztatów.

Program i zakres kursu

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin: I kw. 2023r.

Koszt:

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: e-mail: biuro@fpe.org.pl, tel.: +48 604336703.

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

WYKORZYSTANIE TERMOWIZJI DO DIAGNOSTYKI OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność audytorską lub doradczą w zakresie efektywności energetycznej o nowy rodzaj usług jakim są badania termowizyjne. Diagnostyka termowizyjna ma zastosowanie do oceny stanu izolacji cieplnej budynku przygotowywanego do termomodernizacji, jak również do oceny jakości wykonanego ocieplenia. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się kamerą termowizyjną
 • interpretacji zdjęć termowizyjnych
 • opracowania raportu z przeprowadzonej oceny

Program i zakres kursu

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

METODY ANALIZY DANYCH DLA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

Kurs przybliżający metody analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Formuła kursu to warsztaty praktyczne na własnych laptopach. W trakcie zajęć wykonywane będą przykłady obliczeniowe bazujące na danych z rzeczywistych audytów energetycznych.

Program i zakres kursu

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, tel. +48 604336703, biuro@fpe.org.pl

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

TEST DRZWI NAWIEWNYCH: BLOWER DOOR – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKONYWANIA TESTU SZCZELNOŚCI

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • Czym jest szczelność budynku i dlaczego jest to ważne?
 • Jak prawo i przepisy budowlane regulują zasady dotyczące szczelności budynku?
 • Co to jest test szczelności wykonany metodą Blower Door, jak poprawnie go wykonać oraz na co należy zwrócić uwagę podczas jego wykonywania?
 • Co zrobić, aby budynek był szczelny? Jak zidentyfikować nieszczelności i je ograniczyć?
 • Jak wygląda badanie i raport?

Program i zakres kursu

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, tel. +48 604336703, biuro@fpe.org.pl

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

 

SZKOLENIA DEDYKOWANE

Szkolenia zamknięte odpowiadające na szczególne zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Proponujemy szeroki zakres tematyczny, od podstaw formalno prawnych po szczegóły wykonywania audytów energetycznych. Nasze szkolenia mogą być dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, lub w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP. Dotychczas prowadziliśmy szkolenia m.in. dla:

 • Venture Industries Sp. z o.o.
 • Caparol Polska Sp. z o.o.
 • Targi, wystawa i seminaria Forum Wentylacja 2019 - Salon Klimatyzacja 2019
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Komenda Główna Policji
 • Grune Energie U.G. Oddział w Polsce
 • Fenice Poland Sp z o.o.
 • H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
 • Agencja SOMA (Targi Elektrotechnika i Targi Światło)
 • Artec Projekt Sp. z o.o.
 • Studenckie Koło Naukowe Energetyki przy Szkole Głównej Handlowej
 • Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
 • Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
 • Veolia Energia Warszawa S.A.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Polkowice
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 • SPIE Polska Sp. z o.o.
 • SARP - oddział warszawski
 • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Dalkia S.A.
 • Ministerstwo Finansów

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.