Usługi

PRZEGLĄD ENERGETYCZNY SCADA

Proponujemy wykorzystanie coraz częściej stosowanych systemów SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) do optymalizacji energetycznej budynku. Najczęściej zakres przeglądu energetycznego SCADA obejmuje:

 • pogłębioną analizę danych o zużyciu energii na wszystkie cele
 • szczegółowy opis przedsięwzięć ograniczających zużycie energii zwymiarowanych w aspektach technicznych i kosztów ich przeprowadzenia
 • dopasowanie dostępnych źródeł finansowania
 • wprowadzenie danych o kosztach energii i kosztach przedsięwzięć wraz z warunkami finansowymi mixu finansowego do narzędzia IT wspomagającego sporządzenie przeglądu energetycznego SCADA
 • opracowanie raportu – biznes planu przedsięwzięć energooszczędnych

Często jednak usługa jest dopasowywana do potrzeb klienta i specyfiki budynku.

Usługa została przygotowana w ramach projektu MSODI_FPE.

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 22 505 46 61

INTEGRACJA BIM Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM

Wykorzystanie technologii BIM przy opracowywaniu audytów energetycznych może być usprawnić proces audytu, a niedługo może być wręcz niezbędna do tego, aby wykonać audyt. Usługa koncentruje się na przekazaniu know-how, tak aby osoby wykonujące audyt energetyczny były w stanie:

 • wykorzystać BIM przy opracowywaniu audytów energetycznych
 • wykorzystać BIM przy wdrażaniu systemów zarządzania energią zgodnych z ISO 50001
 • wykorzystać BIM przy zarządzaniu budynkiem

lub w przypadku projektantów korzystających z BIM, pozwala na rozszerzenie posiadanej technologii BIM na zakres opracowywania analiz energetycznych

Usługa może być realizowana w jednym lub kilku powyższych wariantach.

Usługa została przygotowana w ramach projektu MSODI_FPE.

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 22 505 46 61

BigData W AUDYCIE ENERGETYCZNYM

Obecnie dane wykorzystywane przez audytorów energetycznych mają coraz częściej strukturę, zakres, dynamikę i rozmiar charakterystyczny dla BigData. Analiza tych danych oraz ich bezpieczne przetwarzanie stają się więc kluczowe w procesie audytu energetycznego. Usługa koncentruje się na przekazaniu know-how, tak aby osoby wykonujące audyt energetyczny były w stanie wykonywać:

 • analizy typu BigData w audycie energetycznym
 • analizy bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • auditing przepływu danych wrażliwych i dostępu do nich
 • kontrolę możliwości wykorzystania informacji, które można otrzymać na
  podstawie analizy Big Data dostępnej w przedsiębiorstwie
 • analizy bezpieczeństwa danych generowanych w procesach produkcyjnych, systemach BMS, urządzeniach oraz systemach ich kontroli i sterowania w magistralach informatycznych
 • bezpieczne udostępnianie podmiotom zewnętrznym dużych ilości danych potrzebnych do celów analiz energetycznych

Usługa może być realizowana w jednym lub kilku powyższych wariantach.

Usługa została przygotowana w ramach projektu MSODI_FPE.

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 22 505 46 61

TERMOMODERNIZACYJNY One-Stop-Shop

Dzięki usłudze, każdy korzystający z niej przedsiębiorca:

 • pozna standard pracy w formule one-stop shop,
 • zostanie wyposażony w komplet dokumentacji potrzebnej do tworzenia konsorcjum i wspólnej oferty,
 • zostanie wsparty proceduralnie z możliwością wyboru rodzaju zaangażowania wdrożeniowego ze strony Partnerstwa – od przekazania wzorów, poprzez dostosowywanie standardowych dokumentów do profilu przedsiębiorstwa, warsztaty z udziałem personelu aż do aktywnego udziału w realizacji a nawet zarządzania wdrożeniem w jego przedsiębiorstwie,
 • uzyska rekomendacje i asystę wdrożeniową odnośnie celowych uzupełnień zasobowych (osobowych, proceduralnych, narzędziowych),
 • otrzyma pomoc w pozyskaniu finansowania swojego rozwoju, w tym dostosowania do działania w formule one-stop shop,
 • otrzyma certyfikat zawodowy (po spełnieniu wymogów dostosowawczych),
 • uzyska dostęp do Platformy Powiązań Kooperacyjnych, gdzie znajdzie zarówno zamówienia od inwestorów, jak i certyfikowanych partnerów do współpracy w formule one-stop shop,
 • wejdzie na znacznie bezpieczniejszy poziom działania – dzięki transparentnemu i zobiektywizowanemu systemowi rozliczeń oraz działaniu w profesjonalnym towarzystwie.

Więcej informacji o usłudze znajduje się na stronie - link.

Usługa została przygotowana w ramach projektu MSODI_FPE.

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 22 505 46 61

BADANIA TERMOWIZYJNE

Pomiary wykonywane przy użyciu kamery termowizyjnej FLIR B400, mające na celu:

 • weryfikację izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznym budynku (wg PN-EN 13187)
 • wskazanie elementów budynku o obniżonej izolacyjności
 • detekcja nieszczelności, zawilgoceń, mostków termicznych, itp.
 • określenie temperatury urządzeń cieplnych, elektroenergetycznych, elektrycznych w przemyśle

Badanie może być uzupełnione pomiarem współczynnika przewodzenia ciepła wybranej przegrody zewnętrznej w warunkach rzeczywistej eksploatacji.

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 22 505 46 61

BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ

Pomiary wykonywane przy użyciu drzwi nawiewnych (Minneapolis Blower Door) zgodnie z normą PN-EN 13829, mające na celu:

 • weryfikację jakości prac budowlanych
 • identyfikację nieszczelności i ich wpływ na zapotrzebowanie na ciepło budynku
 • potwierdzenie standardu NF15 lub NF40 zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Poprawa efektywności energetycznej, Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
 • potwierdzenie osiągnięcia standardu domu pasywnego

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 22 505 46 61

BADANIA JAKOŚCI ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO (W TYM KOMFORTU CIEPLNEGO)

Pomiary kluczowych parametrów środowiska wewnętrznego (komfort cieplny, strumień powietrza wentylacyjnego, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie, hałas). Pomiary stanowią podstawę do oceny parametrów środowiska wewnętrznego i ustalenia ewentualnych przyczyn powodujących dyskomfort. Kolejny etap stanowi zazwyczaj analiza możliwości poprawy komfortu cieplnego, jakości powietrza wewnętrznego, komfortu wizualnego lub akustycznego.

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 22 505 46 61

ANALIZA DANYCH Z SYSTEMU BMS

W przypadku wyposażenia budynku w system BMS, rejestrujący wartości charakteryzujące środowisko wewnętrzne oraz parametry pracy instalacji HVAC oferujemy analizę zapisów mającą na celu:

 • identyfikację ewentualnych problemów z zapewnieniem komfortowych parametrów środowiska wewnętrznego
 • optymalizację nastaw zapewniająca wyższą efektywność energetyczną
 • zgodności uzyskiwanych parametrów z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką inżynierską

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 22 505 46 61

KONSULTACJE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH, ZAKRESU MODERNIZACJI, OPŁACALNOŚCI OZE

Dobry projekt, rzetelnie zdefiniowany zakres modernizacji, czy wiarygodna analiza opłacalności instalacji OZE to podstawa udanej inwestycji. Jako niezależny podmiot, oferujemy pomoc naszych konsultantów we wsparciu zarówno inwestorów indywidualnych jak i komercyjnych. Zakres oferowanych konsultacji dotyczy budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów komercyjnych (biurowe, magazynowe, itp) oraz wybranych instalacji w budynkach przemysłowych.

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 22 505 46 61