Sprawozdanie z konferencji projektu „Miejski Klaster Energetyczny”

W dniu 17 października 2017 r. w Tarnowie odbyła się konferencja „Koncepcja miejskiego klastra energetycznego”. Została ona zorganizowana w ramach projektu pn. „Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego” realizowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Celem projektu był transfer doświadczeń norweskich w obszarze budowania lokalnych społeczności energetycznych w formule klastrów energii. Idea tworzenia klastrów energii w Polsce jest promowana przez Ministerstwo Energii, a wypracowane rozwiązania mogą być pomocne przy wprowadzaniu zapowiadanych przez resort zmian legislacyjnych ułatwiających ich budowanie. Tarnów, w którym odbyło się wydarzenie, jest jednym z pierwszych w Polsce miast wprowadzających to innowacyjne w skali kraju rozwiązanie. W ramach projektu, polskiemu partnerowi (Fundacji Poszanowania Energii – FPE) zostało przekazane norweskie know-how w zakresie tworzenia klastrów energii.

Koncepcja miejskiego klastra energetycznego została opracowana przez Fundację Poszanowania Energii wspólnie z norweskim partnerem Norsk Energi (NE). Projekt miał charakter pilotażowy. Norweskie wzorce i opracowane przez ekspertów rozwiązania zostały wykorzystane przy tworzeniu Tarnowskiego Klastra Energii, a Konferencja była okazją do zapoznania się z opracowaną koncepcją miejskich klastrów energetycznych (MKE) oraz ideą funkcjonowania Tarnowskiego Klastra Energii. Tarnowski Klaster Energii z końcem września został zarejestrowany w Ministerstwie Energii.

Podczas konferencji Pani Katarzyna Rajkiewicz (FPE) omówiła cel i zakresu projektu współpracy polsko-norweskiej oraz przedstawiła podstawowe informacje środkach Norweskich z jakich projekt jest realizowany. Finansowanie ze środków norweskich z perspektywy 2009-2014 kończy się w tym roku, umowa na kolejne lata 2014-2021 zostanie podpisana pod koniec października. Konkursów na dofinansowanie projektów z grantu norweskiego – z zarówno twardych jak i miękkich, możemy spodziewać się już w przyszłam roku.

Pan Andrzej Rajkiewicz (FPE), zaprezentował ogólną koncepcję Miejskiego Klastra Energetycznego utworzoną przez Fundację Poszanowania Energii we współpracy z przedstawicielami z Norwegii i Tarnowa na potrzeby utworzenia Tarnowskiego klastra Energii. Koncepcja obejmuje odpowiedzi na między innymi następujące pytania: czym są i jak określone są w świetle ustawy o OZE Klastry, jakie są cele jego utworzenia, zakres działania czy efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-ekonomiczne ich funkcjonowania.

Szczególnie żywo została przyjęta prezentacja Pana Kjell Olav Nerland (NE) z Norsk Energii, który zaprezentował przykłady norweskich doświadczeń w tworzeniu miejskich klastrów energetycznych bazujących na termicznym przekształceniu odpadów. W Norwegii takie rozwiązanie stosowane jest bardzo często, szczególnie w większych aglomeracjach miejskich takich jak Oslo, Trondheim czy Bergen. Przedstawione szczegółowe informacje o rozwiązaniach stosowanych w Norwegii wzbudziły zainteresowanie uczestników konferencji.

Tarnowski Klaster Energii przedstawił Prezydenta Miasta Tarnowa – Pan Romana Ciepiela. Pan Prezydent zaprezentował zarówno aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne jak i społeczne. Omówił  aktualny system gospodarki odpadami i ciepła w Tarnowie oraz jak będzie on wyglądał przy działaniu klastra energii. Zaprezentowane zostały również aktualne oraz prognozowane zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej w mieście. Celami strategicznymi Tarnowskiego Klastra Energii są: utworzenie lokalnych rynków energii elektrycznej i ciepła, stabilizacja i uniezależnienie od cen rynkowych paliw i energii, poprawa jakości ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej, osiągnięcie wymaganych poziomów wskaźnika EP, zagospodarowanie lokalnego paliwa i domknięcie tarnowskiego systemu gospodarki odpadami.

Ostatnią częścią konferencji był panel dyskusyjny pn. „Klaster energetyczny optymalnym rozwiązaniem służącym zrównoważonemu rozwoju miasta i regionu”. Moderatorem był Pan Andrzej Rajkiewicz (FPE) , a uczestnikami Pan Kjell Olav Nerland oraz Członkowie i Partnerzy Tarnowskiego Klastra Energii – Prezydent Miasta Tarnowa – Pan Roman Ciepiela, Prezes MPEC – Krzysztof Rodak, Prezes MPGK – Mariusz Burnóg oraz Prezes PUK – Tomasz Gut . W trakcie dyskusji wskazano wiele zalet klastrów energii, które mogą pomóc w wykorzystaniu lokalnych zasobów energetycznych, zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, utworzyć nowe miejsca pracy, zmniejszyć emisję do atmosfery, czy po prostu zmniejszyć koszty energii dla jej odbiorców. Jest to nowoczesne podejście i jeszcze niestosowane na dużą skalę, ale z wielkim potencjałem. Chociaż projekt jest pilotażowym, to przewiduje się, że budowa takich kolejnych klastrów energii na przykładzie Tarnowskiego jest kwestią czasu. Informowanie społeczeństwa, samorządów o takim rozwiązaniu i jego korzyściach czy przedstawianie dobrych praktyk są elementami, przyspieszającymi rozwój klastrów, które są optymalnym rozwiązaniem służącym zrównoważonemu rozwoju miasta i regionu.

Informacje o konferencji pojawiły się:

http://www.imav.tv/wiadomosci/3256,w-tarnowie-powstanie-miejski-klaster-energii
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/tarnow/a/tarnow-spalarnia-smieci-jednak-ma-szanse-na-budowe,12595502/
http://www.rdn.pl/news/powraca-temat-budowy-spalarni

Materiały konferencyjne:

Zaproszenie na konferencję
Agenda konferencji
Wprowadzenie – cel i zakres projektu
Koncepcja Miejskiego Klastra Energetycznego
Przykłady norweskich doświadczeń
Tarnowski Klaster Energii

Foto relacja: