Wizyta studialna projektu MKE w Tarnowie

Przedstawiciele projektu spotkali się 22 sierpnia 2017 r. w Tarnowie podczas wizyty studyjnej. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Urzędu Miasta Tarnowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (MPEC), Politechniki Krakowskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Fundacji Poszanowania Energii oraz Norsk Energi. Omówiono ideę Miejskiego Klastra Energetycznego (MKE), oraz rozpoczęto rozpoznanie stanu istniejącego, będącego podstawą do rozpoczęcia wspólnych prac.

Ekspert z Norsk Energi w dwóch prezentacjach przedstawił przykłady norweskich miejskich klastrów energii bazujących na termicznym przetwarzaniu odpadów. Przedstawiciel MPEC zaprezentował ideę i stan przygotowań do utworzenia miejskiego klastra energetycznego w Tarnowie.