Publikacja BuildUpSkills „Krajowa mapa drogowa” już dostępna

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją “Strategia zaspokojenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników energooszczędnego budownictwa w perspektywie 2030 roku”, która opracowana została w ramach projektu BUILD UP Skills II Poland.

Publikacja ta nie tylko diagnozuje rzeczywistość sektora budowlanego, lecz również identyfikuje problemy i wskazuje kierunki zmian. Zrozumienie kierunku, w którym podąża sektor budowlany, oraz skali zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest niezbędne do stworzenia efektywnych strategii, które umożliwią optymalną realizację termomodernizacji budynków

“Krajowa Mapa Drogowa” została stworzona w oparciu o analizę status quo, badania ankietowe i doświadczenia członków konsorcjum oraz organizacji branżowych. Uwzględnia zaangażowanie i opinie kluczowych interesariuszy sektora budowlanego, takich jak przedsiębiorcy, pracownicy, instytucje rządowe oraz lokalne społeczności.

Dokument składa się z rozdziałów merytorycznych oraz wniosków wraz z rekomendacjami kierowanymi do instytucji decyzyjnych w Polsce. Wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia sektora budowlanego, “Krajowa Mapa Drogowa” powinna podlegać regularnej aktualizacji w celu dostosowania strategii do nowych warunków.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego w Polsce.

Krajowej Mapie Drogowej poświęcona będzie konferencja podsumowująca projektu BuildUpSkills II Poland, która odbędzie się 23 kwietnia 2024 roku:  https://bups.kape.gov.pl/konferencja/