Podpisaliśmy umowę z ING Bankiem Śląskim S.A.

Właśnie podpisaliśmy umowę o współpracy partnerskiej z ING Bankiem Śląskim S.A. dotyczącą działań promocyjnych w obszarze efektywności energetycznej. Głównym celem współpracy są wspólne działania mające na celu poszerzenie świadomości i wiedzy klientów i pracowników Banku w zakresie renowacji i poprawy efektywności energetycznej budynków.