Kolejna nowelizacja Dyrektywy EPBD opublikowana

W dniu 8.05.2024r. opublikowana została kolejna nowelizacja Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – link do Dziennika Urzędowego UE. Zgodnie z planami rządu nowelizowane będą między innymi:

Ustawa oraz rozporządzenie dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej

Prawo Budowlane oraz u rozporządzenie w w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Najwcześniej (już od 1.01.2025r.) wejdzie w życie wymóg nieudzielania zachęt finansowych do instalacji indywidualnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. W roku 2026 planowane są zmiany metodologii wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz nowe wzory świadectw. Więcej informacji między innymi na stronie Ministerstwa i Rozwoju.