Projekt REFORMERS – „Doliny Energii Odnawialnej”

Czym są „Doliny Energii Odnawialnej” i w jaki sposób mogą wpływać na naszą przyszłość?

Dolina energii odnawialnej to obszar z firmami i gospodarstwami domowymi, który jest w stanie pokryć 100% swojego zapotrzebowania na energię poprzez lokalną produkcję energii odnawialnej. Obok produkcji zielonej energii kluczowe jest poprawienie efektywności wykorzystania energii oraz system zarządzania energią.

W ramach projektu REFORMERS zostanie opracowany, przetestowany i zastosowany zestaw narzędzi w tym cyfrowy bliźniak doliny, do identyfikacji najlepszych rozwiązań i ciągłej poprawy w kierunku energetycznej samowystarczalności.

Więcej o projekcie na stronach – link.