Projekty zmian ustawy termomodernizacyjnej i rozporządzenia w sprawie audytów

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (druk sejmowy nr 2451).

W projekcie tej ustawy jest m.in. nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, w której wprowadza m.in. następujące rozwiązania:

  • wprowadzenie grantu termomodernizacyjnego w wysokości 10% kosztów netto przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, powiększającego premię termomodernizacyjną, w
  • prowadzenie premii MZG w wysokości 50/60% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego oraz grantu MZG w wysokości 30% kosztów netto przedsięwzięcia na termomodernizację i remonty budynków z lokalami należącymi do mieszkaniowego zasobu gminy,
  • wprowadzenie grantu OZE w wysokości 50% kosztów na instalację nowej lub modernizację istniejącej instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych.

Projekt wprowadza również zmiany w rozporządzeniu w sprawie audytów. Zmiany te dotyczą:

  • karty audytu energetycznego budynku,
  • tabeli „Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu”,
  • karty audytu remontowego,
  • tabeli „Zestawienie planowanych danych i wskaźników dotyczących przedsięwzięcia
    remontowego”.

Przewiduje się wejście w życie ustawy i rozporządzenia w tym samym dniu. Ma to nastąpić w IV kwartale 2022 roku.