Zapraszamy do współpracy przy testowaniu nowej usługi – BIM w audycie energetycznym

Zapraszamy do współpracy przy testowaniu nowej usługi firmy MŚP z województwa mazowieckiego.

Poszukujemy firm, które prowadzą działalność polegającą na:

 • opracowywaniu audytów energetycznych budynków
 • opracowywaniu audytów efektywności energetycznej w zakresie usprawnień dotyczących budynków
 • opracowywaniu świadectw charakterystyki energetycznej budynków
 • wykonywaniu audytów energetycznych przedsiębiorstw w zakresie budynków należących do przedsiębiorstwa
 • wdrażaniu systemów zarządzania energią w budynkach
 • doradztwie energetycznym dla poprawy efektywności energetycznej budynków
 • opracowywaniu projektów budowlanych budynków
 • świadczeniu usług zarządzania budynkiem

oraz są zainteresowane wykorzystaniem technologii BIM w obecnie prowadzonej działalności lub wykorzystaniem obecnie stosowanej technologii BIM do sporządzania analiz energetycznych budynków.

Usługa „Integracja technologii BIM (Building Information Modelling) z procedurami systemu zarządzania energią” jest opracowywana w ramach projektu MSODI – https://fpe.org.pl/msodi/ i została pomyślana jako połączenie technologii BIM oraz procedur audytu energetycznego budynku i systemu zarządzania energią. Usługa ma za zadanie pozwolić na:

 • wykorzystania efektu synergii z połączenia odrębnych w chwili obecnej: narzędzia BIM i procedury audytu energetycznego budynku i systemu zarządzania energią w budynku,
 • wykorzystania technologii BIM w opracowywaniu audytu energetycznego budynku,
 • wykorzystania technologii BIM w systemie zarządzania energią w budynku, określania planów remontowych, w tym termomodernizacyjnych, oraz opracowywania przeglądów energetycznych,
 • wdrożenia rozszerzenia technologii BIM uwzględniającej potrzeby audytu energetycznego i systemów zarządzania energią w budynku w biurach projektowych.

Usługa składa się z dwóch etapów:

Etap 1: szkolenie personelu firmy z wykorzystania BIM w zakresie dotychczasowej działalności, lub w zakresie rozszerzenia posiadanej technologii BIM na zakres opracowywania analiz energetycznych

Etap 2: wdrożenie w firmie technologii BIM (FPE nie refunduje zakupu sprzętu i oprogramowania) usprawniającej obecnie wykonywaną działalność lub rozszerzenie posiadanej technologii BIM na zakres opracowywania analiz energetycznych

Powyższe etapy mogą być realizowane łącznie lub niezależnie od siebie tylko etap 1 lub tylko etap 2.

Formalne wymagania dotyczące podmiotu świadczącego testowanie usługi znajdują się w pliku – link

 

Zgłoszenie zawierające: nazwę i siedzibę firmy oraz opis prowadzonej działalności prosimy kierować na adres: biuro@fpe.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawie pytań zachęcamy do kontaktu: biuro@fpe.org.pl.

UWAGA zastrzegamy sobie kontrolę spełnienia warunków i wymogów opisanych w procedurze wyłaniania podmiotów testujących – link.