Zapraszamy na kurs on-line „Audyt energetyczny i remontowy budynków” (20, 21, 22 + 25-26 III 2024 r.)

Zapraszamy na 157. edycję kursu „Audyt energetyczny i remontowy budynków”. Tym razem kurs odbędzie się w formule on-line na platformie Google Meet. Program kursu jest zgodny z Ustawą z

dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 554) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Dz.U. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.). Więcej informacji o szkoleniu na stronie fpe.org.pl/szkolenia. Zapraszamy!