Zapraszamy na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu MSODI

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu MSODI

Organizatorem jest Partnerstwo złożone z:

  • Fundacji Poszanowania Energii,
  • Zrzeszenia Audytorów Energetycznych,
  • Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacji Praktyków Biznesu

Tematem szkolenia jest nowa usługa Partnerstwa – „Przygotowanie mazowieckich MSP do kooperacji w formule one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych”

Biorąc udział w szkoleniu, mają Państwo możliwość:

  • Zapoznania się z nową usługą, przygotowującą firmy do realizacji projektów termomodernizacyjnych w formule one-stop-shop
  • Włączenia się w nurt tworzenia połączeń kooperacyjnych przy wykorzystaniu formuły one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych (PTM) budynków
  • Poszerzenia współpracy z naszym Ośrodkiem poprzez współrealizację w/w usługi
  • Nabycia umiejętności obsługi dedykowanego środowiska bazodanowego Partnerstwa
  • Zyskania nowych kompetencji zwiększających potencjał własnej oferty

Więcej informacji na stronie CPR – https://e-cfo.com.pl/index.php?cID=256

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania pod tym linkiem https://e-cfo.com.pl/index.php/download_file/view/233/256/) i przesłać według wskazówek w nim zapisanych.

Zapraszamy!