Rozpoczynamy nowy projekt koordynowany przez FPE

W dniu 21.12.2020r. w imieniu partnerstwa (FPE, CPR oraz ZAE) podpisaliśmy umowę na realizację projektu "Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji Fundacji Poszanowania Energii" realizowanego w ramach naboru grantowego "Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji" - w skrócie MSODI_FPE. Jesteśmy już po kick-off tego projektu, w styczniu ruszamy z realizacją prac.

Więcej informacji będziemy sukcesywnie podawać na stronie fpe.org.pl/MSODI.