Nowe zaktualizowane arkusze do sporządzania audytów energetycznych i remontowych

Zapraszamy do zakupu, zaktualizowanych arkuszy do audytów energetycznych i remontowych. Arkusze uwzględniają zmiany wprowadzone:

  • aktualizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zawarte w Ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz.U. poz. 2456)
  • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  – Dz.U. 2022 poz. 2816

Więcej informacji na stronach dotyczących publikacji.