Nowe Rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej

W piątek 13 listopada 2017, zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Energii, z dnia 5 listopada 2017r.,  w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dziennik Ustaw z 13.10.2017 r. poz. 1912).

Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej samej sprawie z 2012 r.

Bezpośredni link do nowego rozporządzenia