Kolejne kursy już po wakacjach – 3-5.IX.2018r. Audyty energetyczne i remontowe budynków, 27-28.IX.2018r. Świadectwa charakterystyki energetycznej

W dniach od 3 do 5 września 2018r., w siedzibie Fundacji (ul. Świętokrzyska 20, Warszawa) odbędzie się kurs dla osób zainteresowanych wykonywaniem audytów energetycznych i remontowych budynków. Program jest zgodny z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459) oraz z rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2015r. poz. 1606).

Również we wrześniu (27-28 września 2018r.), odbędzie się kurs dla osób zainteresowanych sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. (z późniejszymi zmianami Dz. U. 2016 poz. 1250) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 376)

Więcej informacji o szkoleniach na stronie www.fpe.org.pl/szkolenia. Zapraszamy!