Kick-off nowego projektu dotyczącego energooszczędnego rozwoju Specjalnych Stref Rewitalizacji (EDINA)

FPE wraz z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (lider) oraz Housing Initiative for Eastern Europe (partner) rozpoczęła realizację projektu pn. „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA)”.

Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w Unii Europejskiej w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Więcej informacji o projekcie, do czasu uruchomienia strony internetowej, znajduje się w serwisie IRMiR – link.