Dariusz Ksionek

dr inż. Dariusz Ksionek

Adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową związaną z projektowaniem instalacji sanitarnych rozpoczął po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterski. Po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska kontynuował naukę i ukończył studia doktoranckie uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Równocześnie zdobywał wiedzę praktyczną projektując instalacje sanitarne w biurze projektowym.

Specjalizuje się w badaniach magazynowania ciepła w materiałach PCM, technikach spalania oraz technikach pomiarowych wykorzystywanych do badań instalacji sanitarnych.

Autor i współautor analiz dotyczących badań termowizyjnych budynków, badań elementów instalacji sanitarnych i ekspertyz technicznych instalacji w budynkach.