Zapytanie w ramach projektu MSODI_FPE

Zapytanie dotyczy transakcji sprzedaży, dostawy oraz obsługi gwarancyjnej 2 zestawów komputerowych przeznaczonych do realizacji Projektu Grantobiorcy pn. „Wprowadzenie nowych usług […]

Zapytanie w ramach projektu MSODI_FPE

Zapytanie dotyczy transakcji sprzedaży, dostawy oraz obsługi gwarancyjnej 3 komputerów przenośnych przeznaczonych do realizacji Projektu Grantobiorcy pn. „Wprowadzenie nowych usług […]

Zapytanie w ramach projektu MSODI_FPE

Zapytanie dotyczy transakcji sprzedaży, dostawy oraz obsługi gwarancyjnej 3 komputerów przenośnych przeznaczonych do realizacji Projektu Grantobiorcy pn. „Wprowadzenie nowych usług […]