Wybór oferty po zapytaniu z dnia 15.04.2021r.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 15.04.2021r. wybrana została oferta na zakup laptopów firmy PCOMP3000 Piotr Mizak. Szczegóły w protokole postępowania – link.