Wybór oferty po zapytaniu z dnia 26.04.2021r.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 26.04.2021r. wybrana została oferta na zakup, montaż i obsługę hardware systemu SCADA dla 4 obiektów, firmy PROMAR Sp. z o.o. Szczegóły w protokole postępowania – link.