Byliśmy na Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja 2020

Efektywne wykorzystanie energii w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej było jednym z głównych tematów seminariów eksperckich na Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2020. Prezentacje wygłosili między innymi dr inż. Jerzy Kwiatkowski i dr inż. Maciej Mijakowski.