Zapraszamy do współpracy przy testowaniu nowej usługi – BigData w audycie energetycznym

Zapraszamy do współpracy przy testowaniu nowej usługi firmy MŚP z województwa mazowieckiego.

Poszukujemy firm, które w ramach prowadzonej działalności:

  • generują lub analizują duże ilości danych pochodzących z procesów produkcyjnych, zarządzania budynkiem lub innych,
  • udostępniają duże ilości danych podmiotom zewnętrznym do usprawnienia lub outsourcingu prowadzonej działalności, w celu optymalizacji procesów, analizy usprawnień, zarządzania energią lub podobnych

oraz są zainteresowane wykorzystaniem technologii Big Data w obecnie prowadzonej działalności w tym wprowadzeniem analizy bezpieczeństwa danych generowanych w przedsiębiorstwie i/lub udostępnianych na zewnątrz.

Usługa „Usługa audytu bezpieczeństwa identyfikująca zagrożenia wykorzystania analizy Big Data danych na temat zużycia energii i pochodnych” jest opracowywana w ramach projektu MSODI – https://fpe.org.pl/msodi/ i została pomyślana została jako połączenie metod i technologii badania bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw i ich zasobów danych w postaci dużych zbiorów danych, które mogą być wykorzystane w pracach zleconych przez te przedsiębiorstwa. Usługa ma za zadanie pozwolić na:

  • analizy bezpieczeństwa systemów informatycznych;
  • auditingu przepływu danych wrażliwych i dostępu do nich;
  • kontroli możliwości wykorzystania informacji, które można otrzymać na podstawie analizy Big Data dostępnej w przedsiębiorstwie;
  • analizy bezpieczeństwa danych generowanych w procesach produkcyjnych, systemach BMS, urządzeniach oraz systemach ich kontroli i sterowania w magistralach informatycznych;
  • bezpiecznego udostępniania podmiotom zewnętrznym dużych ilości danych potrzebnych do celów analiz energetycznych
  • wykorzystania technologii BigData w analizach energetycznych

Formalne wymagania dotyczące podmiotu świadczącego testowanie usługi znajdują się w pliku – link

 

Zgłoszenie zawierające: nazwę i siedzibę firmy oraz opis prowadzonej działalności prosimy kierować na adres: zae@zae.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawie pytań zachęcamy do kontaktu: zae@zae.org.pl.

UWAGA zastrzegamy sobie kontrolę spełnienia warunków i wymogów opisanych w procedurze wyłaniania podmiotów testujących – link.