FPE

 


Aktualności


8 marca 2017
Jest projekt rozporządzenia o audytach efektywności energetycznej

Ministerstwo Energii przedstawiło do publicznej opinii projekt rozporządzenia w sprawie formy i zakresu audytu efektywności energetycznej. To rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące z 2012 roku.  Projekt wprowadza tylko niewielkie zmiany w porównaniu do aktualnego rozporządzenia. Do projektu można zgłaszać do Ministerstwa Energii  uwagi w terminie  do dnia 30.03.2017.
Projekt wraz z uzasadnieniem został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.
 

28 lutego 2017
Kurs "Sporządzanie świadectw charaktetystyki energetycznej budynków"

Zapraszamy na kurs "Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków", który odbędzie się w dniach 16 - 17 marca 2017r. w Warszawie w siedzibie Fundacji.
Kurs przygotowuje do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej  zgodnych z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. (z późniejszymi zmianami Dz.U. 2016 poz. 1250) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 376). Schemat obliczeniowy wykorzystywany jest nie tylko w obliczeniach tzw. certyfikatów energetycznych, ale również może być pomocny w ocenie oszczędności energetycznych na skutek modernizacji oświetlenia wbudowanego lub instalacji chłodzenia.
Koszt kursu wynosi 900zł + VAT.
Zakres i program kursu.
Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +604336703  

14 lutego 2017
Kurs Audyty Efektywności Energetycznej

Zapraszamy na kurs "Audyty Efektywności Energetycznej", który odbędzie się w dniach 8 - 10 marca 2017r. w Warszawie w siedzibie Fundacji.
Kurs przygotowuje do wykonywania Audytów Efektywności Energetycznej zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 831). Audyty te są podstawą do ubiegania się o "białe certyfikaty".
Koszt kursu wynosi 1300zł + VAT.
Zakres i program kursu.
Na kurs marcowy zakończyliśmy już rekrutację. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu (tel. +604336703, biuro@fpe.org.pl) - planujemy uruchomić kolejną edycję kursu na przełomie maja i czerwca.
 

9 lutego 2017
Aktualizacja arkuszy do wykonywania audytów energetycznych i remontowych

Fundacja Poszanowania Energii przypomina, że zgodnie z „Warunkami Technicznym ….”  od 1.01.2017 obowiązują nowe, maksymalne wymagania dotyczące współczynników przenikania ciepła U dla przegród, okien i drzwi. W związku w tym w arkuszach do sporządzania audytów zakupionych w FPE należy wprowadzić konieczne zmiany lub wykupić upgrade w cenie 20 zł + VAT (należy wówczas podać numer faktury).
Więcej informacji oraz formularz zamówienia znajdują się na stronie.  

2 lutego 2017
Kurs Wykorzystanie termowizji do diagnostyki i ochrony cieplnej budynków

Zapraszamy na szkolenie dla osób zainteresowanych wykonywaniem badan termowizyjnych. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność audytorską lub  doradczą w zakresie efektywności energetycznej o nowy rodzaj usług, na które jest rosnące zapotrzebowanie. Diagnostyka termowizyjna ma zastosowanie do oceny stanu izolacji  cieplnej budynku przygotowywanego do termomodernizacji, jak również do oceny jakości wykonanego ocieplenia.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji  w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20 sala 317, dnia 22 lutego 2017r. w godzinach 10.00 - 15.30.
Szczegółowy program. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel.: +604336703, e-mail: biuro@fpe.org.pl
 


   


  
  

© 2013 FPE, ostatnia aktualizacja 15.12.2016