FPE
 

Przedsiębiorco!

skorzystaj z usług dofinansowanych ze środków UE

Bony na doradztwo

***


http://energycheckup.eu4 kwietnia 2017
Szkolenie Audytorów Energetycznych - nowy termin 17-19 maja 2017r.

W dniach 17-19 maja 2017r., w siedzibie Fundacji (ul. Świętokrzyska 20, Warszawa) odbędzie się kolejna edycja szkolenia przeznaczonego dla osób zainteresowanych przygotowywaniem audytów energetycznych i remontowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i standardem wykonywania opracowań audytorskich. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Kurs obejmuje następujące grupy zagadnień: problemy oszczędności energii w budynkach, metodykę opracowania audytu energetycznego i remontowego, ocenę efektywności a także finansowanie inwestycji energooszczędnościowych oraz techniczne problemy termomodernizacji budynków.
Szkolenie nie jest przeznaczone dla osób, które już wykonują audyty.

 

31 marca 2017
BONY NA DORADZTWO w zasięgu PRZEDSIĘBIORCÓW, skorzystaj i rozwiń swój biznes!

Fundacja Poszanowania Energii wśród instytucji akredytowanych!Rozwój działalności to szansa na sukces biznesowy, ale też ryzyko poniesienia porażki. Jak zminimalizować to ryzyko? Sięgając po wiedzę i doświadczenie ekspertów zewnętrznych. I w tym pomocne są fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Już od 31 marca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o bony na doradztwo o wartości nawet 110 tys. zł. W puli jest 21,6 mln zł.

Więcej...  

8 marca 2017
Jest projekt rozporządzenia o audytach efektywności energetycznej

Ministerstwo Energii przedstawiło do publicznej opinii projekt rozporządzenia w sprawie formy i zakresu audytu efektywności energetycznej. To rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące z 2012 roku.  Projekt wprowadza tylko niewielkie zmiany w porównaniu do aktualnego rozporządzenia. Do projektu można zgłaszać do Ministerstwa Energii  uwagi w terminie  do dnia 30.03.2017.
Projekt wraz z uzasadnieniem został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.
 

28 lutego 2017
Kurs "Sporządzanie świadectw charaktetystyki energetycznej budynków"

Zapraszamy na kurs "Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków", który odbędzie się w dniach 16 - 17 marca 2017r. w Warszawie w siedzibie Fundacji.
Kurs przygotowuje do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej  zgodnych z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. (z późniejszymi zmianami Dz.U. 2016 poz. 1250) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 376). Schemat obliczeniowy wykorzystywany jest nie tylko w obliczeniach tzw. certyfikatów energetycznych, ale również może być pomocny w ocenie oszczędności energetycznych na skutek modernizacji oświetlenia wbudowanego lub instalacji chłodzenia.
Koszt kursu wynosi 900zł + VAT.
Zakres i program kursu.
Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +604336703  


   


  
  

© 2013 FPE, ostatnia aktualizacja 15.12.2016