Strona projektu EDINA już działa!

Strona internetowa projektu „EDINA – „Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich” jest już gotowa i czeka na Państwa odwiedziny. Można tam znaleźć standardowe elementy: opis projektu, jego cele, przesłanki, uczestników, grupy docelowe oraz etapy projektu. Zapraszamy też do zapoznania się z profilami miast, które biorą udział w projekcie, materiałami z warsztatów, podcastami i dobrymi praktykami. Otwieramy przed Państwem nowe źródło informacji o włączaniu projektów poprawy efektywności energetycznej prywatnych budynków do działań rewitalizacyjnych.

Projekt „EDINA” jest realizowany przez Fundację wraz z dwoma partnerami: Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Housing Initiative for Eastern Europe przy wsparciu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej.