Małgorzata Jędrzejowska-Popiołek (1952-2022)

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci członkini zarządu Fundacji Poszanowania Energii, Małgorzaty Jędrzejowskiej – Popiołek.

Absolwentka Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Certified Energy Manager, członkini American Association of Engineers, specjalistka w tematyce energii odnawialnej, audytorka energetyczna z uprawieniami do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, wieloletnia wykładowczyni na studiach podyplomowych i kursach z zakresu auditingu i certyfikacji energetycznej, kierowniczka projektów międzynarodowych w zakresie energooszczędności i zastosowana energii odnawialnych w budownictwie, członkini Komitetu Technicznego 179 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Nie ma chyba w Polsce audytora energetycznego, który nie korzystałby z opracowanego przez Nią arkusza do wykonywania audytów energetycznych i remontowych budynków.

Była z nami „od zawsze”. Będzie nam Jej bardzo brakowało.