Końcowa wizyta projektu E-ETAP w Kijowie

W dniach od 25 do 30 października w Kijowie odbyła się końcowa robocza wizyta projektu E-ETAP. Delegacja z KAPE S.A. spotkała się z najważniejszymi interesariuszami naszego projektu, w szczególności z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Terytoriów Ukrainy (MINREGION, instytucjonalny beneficjent projektu), Państwowego Urzędu „Fundusz Efektywności Energetycznej” Ukrainy, czy też z przedstawicielami niemieckiego GIZ. Podczas spotkań przekazaliśmy informację o realizacji projektu E-ETAP w latach 2019-2021 oraz omówiliśmy nasze przygotowania do końcowego spotkania E-ETAP on-line z udziałem szerokiego grona polskich, ukraińskich i międzynarodowych instytucji i ekspertów. Warto wspomnieć, że podczas wszystkich spotkań usłyszeliśmy wiele życzliwych słów i podziękowań, ale i przede wszystkim nasi rozmówcy podkreślali, że docierały i docierają do nich wysokie oceny od ukraińskich uczestników szkoleń, zarówno z Fazy I (szkolenie w Warszawie), jak również tych nieuczestniczących w szkoleniu on-line, Faza II. Spotkaliśmy się również z panią Pauliną Lang opiekującą się naszym projektem z ramienia Ambasady R.P. w Kijowie.

Link – do informacji o spotkaniu na stronach MINREGION’u.