Łukasz Szarek

dr inż. Łukasz Szarek

Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie kosztorysowania robót budowlanych. Współautor wielu opracowań technicznych, w tym ekspertyz i ocen stanu technicznego budowli infrastrukturalnych i budynków biurowych. Uczestnik konferencji, warsztatów oraz kursów związanych z budownictwem, kosztorysowaniem i nowoczesnymi formami kształcenia. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą gospodarką obiegu zamkniętego, a w szczególności redukcją śladu węglowego materiałów budowlanych i budynków oraz wpływu tego typu rozwiązań na środowisko.