Jerzy Kwiatkowski

dr inż. Jerzy Kwiatkowski

Kieruje działem analiz energetycznych i certyfikacji BREEAM w Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz jest ekspertem w Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych budynków i alternatywnych źródeł energii. Posiada uprawnienia do wykonywania ocen środowiskowych BREEAM oraz jest akredytowanym specjalistą BREEAM AP. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, oraz Centrum Nauk Termicznych w Narodowym Instytucie Nauk Stosowanych w Lyonie, we Francji. Ekspert w zakresie efektywności energetycznej budynków, systemów HVAC i źródeł energii (w tym OZE) w budynkach oraz analiz wpływu budynków na środowisko oraz ocen projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.