WYKORZYSTANIE TERMOWIZJI DO DIAGNOSTYKI OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW

Zakres

Wykłady (1 x 45 min)

 • Podstawy teoretyczne pomiarów termowizyjnych
 • Budowa kamery termowizyjnej
 • Podstawowe parametry kamer termowizyjnych
 • Zastosowanie pomiarów termowizyjnych

Wykłady i warsztaty (1 x 45 min)

 • Temperatura otoczenia
 • Temperatura punktu rosy
 • Emisyjność
 • Inne parametry wpływające na pomiar
 • Zawartość raportu z badania termowizyjnego wg PN-EN 13187

Warsztaty (4 x 45 min)

 • Obsługa kamery termowizyjnej (ustawianie parametrów, wybór skali temperatury, wykonywanie termogramów, nagrywanie filmu termowizyjnego)
 • Opracowanie raportu z badania termowizyjnego (program do obróbki zdjęć termowizyjnych, interpretacja termogramów, wykonanie raportu)

Wykładowcy

Dariusz Ksionek

wersja v3, obowiązuje od 19.11.2023r.