AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Zakres

Wykłady (10 x 45 min)

 • Wprowadzenie do mechanizmów sporządzania audytów efektywności energetycznej, regulacje prawne
 • Podstawy wymiany ciepła
 • Podstawy fizyczne efektywności energetycznej maszyn i urządzeń elektroenergetycznych
 • Systemy zarządzania energią w budynkach, instalacja urządzeń pomiarowo kontrolnych

Warsztaty (10 x 45 min)

 • Przykład wniosku, procedura uzyskania białych certyfikatów, interpretacje URE
 • Izolacja instalacji przemysłowych *
 • Modernizacja i wymiana *:
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub procesach energetycznych, telekomonikacyjnych, informatycznych
 • Ograniczanie strat *:
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • pobór energii biernej oraz transformacji
 • Odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych w zakresie:
  • układy odzyskiwania ciepła do celu ogrzewania,
  • freecooling,
  • układy odzyskiwania ciepła do przygotowania c.w.u.
 • Przykład audytu efektywności energetycznej

Pytania i dyskusja (1 x 45 min)

* zakres warsztatów jest zgodny z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23.11.2023r. (M.P. 2016 poz. 1184) za wyjątkiem przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku, który pokrywa się z kursem „Audyt energetyczny i remontowy budynków” i nie wchodzi w zakres niniejszego szkolenia.

Wykładowcy

Marek Amrozy

Adrian Trząski

Olaf Dybiński

Dariusz Ksionek

Tomasz Kułakowski

wersja v5, obowiązuje od 19.05.2023r.