„Audyt energetyczny i remontowy” ostatnie wolne miejsca – 9-11 stycznia 2019r.

Zapraszamy na kolejny (już 145) kurs sporządzania audytów energetycznych i remontowych budynków.

UWAGA – jest możliwość dofinansowania szkolenia przez Bazę Usług Rozwojowychlink.

Na kursie uczestnicy poznają praktyczne metody wykonywania audytów, zgodnych z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1459) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz.346 z późn.zm.). Tego typu audyty zostały uwzględnione w wymaganiach technicznych programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zapraszamy!

Program kursu, formularz zgłoszeniowy, strona dotycząca szkoleń, email: biuro@fpe.org.pl, tel.: +48 604 336 703