Ostatnie wolne miejsca „Weryfikacja audytów energetycznych…” (8 listopada 2018r.)

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe na temat „Weryfikacja audytów energetycznych – punkt widzenia i dyskusja z weryfikatorami”. Szkolenie odbędzie się 8 listopada w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Fundacji (ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa). W programie informacje na temat weryfikacji audytów energetycznych wykonywanych w trybie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz wykonywanych na potrzeby programów NFOŚiGW. Przedstawione zostanie także postępowanie administracyjne oraz najczęściej popełniane błędy w procedurze ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej. Więcej informacji w szczegółowym programie szkolenia.

Koszt udziału w szkoleniu to 180 zł + VAT (UWAGA: koszt dla członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych to 120 zł + VAT)

Zgłoszenia poprzez formularz, więcej informacji, e-mail: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 604 336 703.

Ostatnie wolne miejsca – decyduje kolejność zgłoszeń.