Nowe wydanie poradnika „Ocena cech energetycznych budynków”

Przygotowaliśmy nowe IV już wydanie poradnika „Ocena cech energetycznych budynków” (autor dr inż. Maciej Robakiewicz). W nowym, rozszerzonym wydaniu zaktualizowane zostały dane i przykłady obliczeniowe dostosowując je do obowiązujących przepisów (stan na lipiec 2018r.), znacznie rozszerzony został dział dotyczący opracowania audytów energetycznych, a także wprowadzono nowy rozdział dotyczący metod poprawy cech energetycznych budynków. Więcej informacji na stronie publikacji.