Jest nowe rozporządzenie w sprawie audytu energetycznego (Dz.U. 2020 poz. 879), oferujemy aktualne arkusze obliczeniowe

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się nowe rozporządzenie w sprawie audytów energetycznych (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – Dz.U. 2020 poz. 879) – http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/879. Nowe rozrządzenie wynika ze zmian ustawy termomodernizacyjnej – link.

W związku z nowym rozporządzeniem zaktualizowaliśmy arkusze obliczeniowe – zapraszamy do zamawiania i zakupu.

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zostały podsumowane na stronach NAPE S.A. – link.