Anna Kowalczyk

dr inż. Anna Kowalczyk

Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska na PW, współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii, Fundacją Poszanowania Energii oraz Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych. Certyfikowany audytor KAPE nr 0143, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu audytingu energetycznego i świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zajmuje się racjonalizacją użytkowania energii w budynkach, źródłach ciepła i sieciach ciepłowniczych, audytingiem energetycznym oraz projektowaniem instalacji sanitarnych. Prowadzi zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z audytingu energetycznego, wymiany ciepła, ogrzewnictwa, procesów projektowych w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji oraz szkolenia z zakresu oceny energetycznej i audytu energetycznego budynków. Rekomendowany audytor Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w zakresie audytów w trybie Ustawy Termomodernizacyjnej.