e-learning

Fundacja Poszanowania Energii wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00294/2012.
Organizujemy szkolenia dofinansowywane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Powiatowe Urzędy Pracy.
Znajdujemy się w Bazie Usług Rozwojowych PARP z możliwością dofinansowania usługi rozwojowej.

Wykorzystanie technologii BIM przy opracowywaniu audytów energetycznych

Kurs dla zarządców nieruchomości

Kurs dla zarządców nieruchomości

Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność zarządcy nieruchomości również o aspekty zarządzania energią. W czasie kursu uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się kamerą termowizyjną
  • interpretacji zdjęć termowizyjnych
  • opracowania raportu z przeprowadzonej oceny

Kurs kończy się egzaminem, po zaliczeniu którego, uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Więcej informacji

BIM dla audytorów energetycznych

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się wykorzystywać technologię BIM przy opracowywaniu audytów energetycznych. W ramach kursu uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się kamerą termowizyjną
  • interpretacji zdjęć termowizyjnych
  • opracowania raportu z przeprowadzonej oceny

Więcej informacji już wkrótce