e-learning

Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność zarządcy nieruchomości również o aspekty zarządzania energią. Kurs kończy się egzaminem, po zaliczeniu którego, uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Więcej informacji

BIM dla audytorów energetycznych

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się wykorzystywać technologię BIM przy opracowywaniu audytów energetycznych. W ramach kursu uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • czytania dokumentacji wykonanej w BIM w darmowych przeglądarkach
  • eksportu danych na potrzeby audytu energetycznego
  • importu danych do programów wykonujących obliczenia energetyczne

Więcej informacji już wkrótce

Fundacja Poszanowania Energii wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00294/2012.
Organizujemy szkolenia dofinansowywane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Powiatowe Urzędy Pracy.
Znajdujemy się w Bazie Usług Rozwojowych PARP z możliwością dofinansowania usługi rozwojowej.