Zapraszamy na DWA bezpłatne szkolenia on-line:

  1. Usługa maturyzacji innowacyjnych projektów mazowieckich MSP – 28 kwietnia 2022 r. w godzinach 12:00 ÷ 14:00 – pełny opis i formularz zgłoszeniowy dostępny pod następującym linkiem: https://e-cfo.com.pl/index.php?cID=259
  2. Usługa przygotowania mazowieckich MSP do one-stop shop PTM – 29 kwietnia 2022 r. w godzinach 12:00 ÷ 14:00 – pełny opis i formularz zgłoszeniowy dostępny pod następującym linkiem: https://e-cfo.com.pl/index.php?cID=260

Organizatorem obydwu szkoleń jest Partnerstwo złożone z:

  • Fundacji Poszanowania Energii,
  • Zrzeszenia Audytorów Energetycznych,
  • Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacji Praktyków Biznesu

Można skorzystać z jednego lub z obydwu szkoleń.

Osoby zainteresowane obydwoma szkoleniami prosimy o przesłanie obydwu wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.

Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu, należy wypełnić stosowny formularz zgłoszeniowy i przesłać go według wskazówek w nim zapisanych. Formularze są do pobrania pod wyżej wskazanymi linkami.

Biorąc udział każdym ze szkoleń, mają Państwo możliwość:

  • Zapoznania się z nową usługą, Partnerstwa,
  • Poszerzenia współpracy z naszym Ośrodkiem poprzez włączenie się w procesy współrealizacji jednej, lub obu z w/w usług,
  • Pozyskania informacji o sposobach uzyskania dostępu do dedykowanego środowiska bazodanowego Partnerstwa,
  • Zyskania nowych kompetencji zwiększających potencjał i zakres własnej oferty zawodowej.

Dla osób, które brały udział w stacjonarnych szkoleniach, które odbyły się w dniach 24-28 stycznia 2022, bądź w dniu 8 kwietnia w siedzibie Partnerstwa przy ulicy Świętokrzyskiej 20, szkolenie on-line stanowić będzie okazję do uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy (nie będzie prostym powtórzeniem – zapraszamy ponownie), natomiast dla osób, które z usługą maturyzacji przedsiębiorstw, bądź z usługą przygotowania do one-stop shop procesów termomodernizacyjnych spotkają się po raz pierwszy, szkolenie on-line pozwoli w wygodnej i skondensowanej formie pozyskać kluczowe informacje. Benefity ze szkoleń oraz możliwe do uzyskania korzyści z nawiązania z Partnerstwem współpracy w zakresie każdej z usług przedstawione zostaną dokładniej podczas zajęć.

Obydwa szkolenia realizowane są w ramach projektu MSODI (Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji), dzięki czemu korzystają z dofinansowania i mogą być wyświadczone bezpłatnie dla uczestników.

Pytania telefoniczne w kwestiach organizacyjnych prosimy kierować do następujących osób:

Edyta Żak Remigiusz Kazimierczyk Piotr Kazimierczyk
kom.: 534 23 23 66 kom.: 512 839 789 kom.: 604 504 353