Regulamin warunków realizacji voucherów

 

Par. 1

Zasady ogólne

 1. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za skorzystanie z usługi w zakresie realizowanych szkoleń i zakupu publikacji wydawanych przez Fundację Poszanowania Energii (dalej: FPE) zgodnie z wartością na nim podaną.
 2. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.
 3. Voucher musi być wykorzystany w całości podczas pojedynczej transakcji.
 4. Vouchery można przekazywać osobom trzecim, w takim przypadku wszystkie prawa z tym związane przechodzą na tą osobę.
 5. Voucher nie może być wykorzystany podczas wydarzeń innych niż wymienione w punkcie 1.

Par. 2

Wydanie vouchera

 1. Vouchery wydawane są w formie elektronicznej (PDF), wysyłane mailem.
 2. Voucher można zrealizować najwcześniej 24 godz. od daty jego otrzymania.
 3. Voucher jest ważny do 30 grudnia 2019 roku.
 4. Tylko vouchery elektroniczne posiadają unikatowe numery „kod vouchera”.
 5. Fundacja Poszanowania Energii nie ponosi odpowiedzialności za voucher, który został utracony, przekazany osobie trzeciej lub uszkodzony.

Par. 3

Zasady realizacji vouchera

 1. Realizacja vouchera na szkolenia realizowane przez FPE:
  1. Aby wykorzystać voucher na obniżenie opłaty związanej z udziałem w szkoleniu realizowanym przez FPE należy podczas rejestracji podać kod vouchera i przesłać go na adres (biuro@fpe.org.pl),
  2. Nabyte Vouchery nie upoważniają do pierwszeństwa w uczestnictwie w szkoleniu,
  3. Vouchery wymagają wcześniejszej rezerwacji miejsca na planowane szkolenie,
  4. W przypadku gdy wybrany przez posiadacza termin realizacji usługi nie może zostać zarezerwowany, FPE wskaże najbliższy możliwy termin na jego wykorzystanie.
 2. Aby wykorzystać voucher na obniżenie opłaty związanej z zakupem publikacji FPE należy podczas składania zamówienia podać kod vouchera i przesłać go na adres (biuro@fpe.org.pl).
 3. Jeśli wartość usługi przekracza wartość vouchera, posiadacz Vouchera ma prawo wykorzystania vouchera jako częściowej zapłaty, regulując resztę należności przelewem.
 4. Przy realizacji vouchera klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość wykorzystanej usługi jest niższa niż wartość vouchera.
 5. FPE zastrzega sobie realizację vouchera zgodnie z dostępnością usług nim objętym.