Formularz zgłoszenia na kurs:

WYKORZYSTANIE TERMOWIZJI DO DIAGNOSTYKI OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW

Symbol: T-5

Data: 10 grudnia 2019r.

Imię uczestnika kursu
Nazwisko uczestnika kursu
E-mail uczestnika kursu
Telefon uczestnika kursu
Dane do wystawienia faktury VAT
Dane do wystawienia faktury VAT
Dane do wystawienia faktury VAT
Proszę podać 11 cyfrowy kod posiadanego vouchera