Formularz zgłoszenia na kurs:

TEST DRZWI NAWIEWNYCH: BLOWER DOOR - TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKONYWANIA TESTU SZCZELNOŚCI

Symbol: BD-2

Data: 12 lutego 2019r.

Imię uczestnika kursu
Nazwisko uczestnika kursu
E-mail uczestnika kursu
Telefon uczestnika kursu
Dane do wystawienia faktury VAT
Dane do wystawienia faktury VAT
Dane do wystawienia faktury VAT
Proszę podać 11 cyfrowy kod posiadanego vouchera