Formularz zgłoszenia na kurs on-line:

AUDYT ENERGETYCZNY I REMONTOWY BUDYNKÓW

Symbol: A-153

Data: 17-21 października 2022 r.

UWAGA - trwają konsultacje publiczne związane z projektem "rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów" - link. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy zmiany wejdą w życie. Program kursu uwzględnia stan prawny na dzień 31.08.2022r.

Imię uczestnika kursu
Nazwisko uczestnika kursu
E-mail uczestnika kursu
Telefon uczestnika kursu
Dane do wystawienia faktury VAT
Dane do wystawienia faktury VAT
Dane do wystawienia faktury VAT