TEST DRZWI NAWIEWNYCH: BLOWER DOOR – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKONYWANIA TESTU SZCZELNOŚCI

Zakres

Wykłady (2 x 45 min)

  • Zagadnienia i przepisy prawne
  • Podstawy teoretyczne dotyczące testu szczelności Blower Door

Warsztaty (4 x 45 min)

  • Omówienie urządzenia Blower Door i jego elementów
  • Przygotowanie urządzenia do testu
  • Wprowadzenie danych do programu komputerowego
  • Wykonanie testu szczelności i przygotowania raportu
  • Pytania i dyskusja

Wykładowcy

Tomasz Kułakowski

Łukasz Hada

wersja v1, obowiązuje od 19.12.2018r.