AUDYT ENERGETYCZNY I REMONTOWY BUDYNKÓW

Zakres

Wykłady (10 x 45 min)

 • Audyty energetyczne i remontowe – podstawy prawne
 • Propozycje działań modernizacyjnych w budynkach
 • Audyty energetyczne – procedura wykonania audytów energetycznych i remontowych

Ćwiczenia (12 x 45 min)

 • Audyty energetyczne – wykonanie przykładowego audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Audytorze OZC i arkuszu MS Excel w zakresie:
  • opisu stanu istniejącego,
  • poprawy izolacyjności cieplej ścian zewnętrznych,
  • dachu,
  • okien w lokalach i na klatkach schodowych,
  • modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.,
  • wyliczenia premii termomodernizacyjnej
 • Audyty remontowe – wprowadzenie do ćwiczeń i wykonanie przykładowego audytu remontowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Audytorze OZC i arkuszu MS Excel w zakresie:
  • poprawy izolacyjności cieplej ścian zewnętrznych,
  • dachu,
  • okien w lokalach i na klatkach schodowych,
  • modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.
  • remontu klatki schodowej
  • wymiany instalacji elektrycznej,
  • wyliczenia premii remontowej

Konsultacje (2 x 45 min)

Wykładowcy

Paweł Kędzierski

Anna Kowalczyk

wersja v7, obowiązuje od 17.03.2023r.