Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu zwanym dalej Rozporządzeniem uprzejmie informujmy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Poszanowania Energii, z siedzibą w Warszawie ul Świętokrzyska 20 wpisana do rejestru przedsiębiorstw i fundacji przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 00000117141

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust.1 pkt. b, c oraz f:

  • w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu - przechowywane przez okres realizacji umowy lub zlecenia, do momentu, w którym usługa (np. szkolenie), transakcja zakupu, została ostatecznie zakończona, a zobowiązania spłacone i rozliczone
  • badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz satysfakcji z oferowanych produktów i usług
  • w celu stworzenia statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne
  • na potrzeby marketingu własnego (np. informowania o nowych szkoleniach lub pozycjach wydawniczych)

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie przez okres konieczny dla określonych powyżej celów lub do czasu wycofania zgody.

4. Podanie Państwa danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy lub zlecenia (udział w szkoleniu, wysyłka wydawnictwa). Dane są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub zlecenia.

5. Każdy z Państwa ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych
  • przenoszenia danych
  • wnoszenia sprzeciwu
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie

6. Z osoba odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych można skontaktować się pod adresem biuro@fpe.org.pl