Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu zwanym dalej Rozporządzeniem uprzejmie informujmy, że:

 1. administratorem Państwa danych jest Fundacja Poszanowania Energii, z siedzibą w Warszawie ul Świętokrzyska 20 wpisana do rejestru przedsiębiorstw i fundacji przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 00000117141
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust.1 pkt. b, c oraz f:
 • w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu - przechowywane przez okres realizacji umowy lub zlecenia, do momentu, w którym usługa (np. szkolenie), transakcja zakupu, została ostatecznie zakończona, a zobowiązania spłacone i rozliczone
 • badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz satysfakcji z oferowanych produktów i usług
 • w celu stworzenia statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne, dane przechowywane przez okres 10 lat
 • na potrzeby marketingu własnego (np. informowania o nowych szkoleniach lub pozycjach wydawniczych) dane przechowywane przez okres 10 lat

Podanie Państwa danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy lub zlecenia (udział w szkoleniu, wysyłka wydawnictwa). Dane są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub zlecenia.

Każdy z Państwa ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych
 • przenoszenia danych
 • wnoszenia sprzeciwu
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie

Z osoba odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych można skontaktować się pod adresem biuro@fpe.org.pl