Pomiary i analizy

BADANIA TERMOWIZYJNE

Pomiary wykonywane przy użyciu kamery termowizyjnej FLIR B400, mające na celu:

 • weryfikację izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznym budynku (wg PN-EN 13187)
 • wskazanie elementów budynku o obniżonej izolacyjności
 • detekcja nieszczelności, zawilgoceń, mostków termicznych, itp.
 • określenie temperatury urządzeń cieplnych, elektroenergetycznych, elektrycznych w przemyśle

Badanie może być uzupełnione pomiarem współczynnika przewodzenia ciepła wybranej przegrody zewnętrznej w warunkach rzeczywistej eksploatacji.

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 604 336 703

BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ

Pomiary wykonywane przy użyciu drzwi nawiewnych (Minneapolis Blower Door) zgodnie z normą PN-EN 13829, mające na celu:

 • weryfikację jakości prac budowlanych
 • identyfikację nieszczelności i ich wpływ na zapotrzebowanie na ciepło budynku
 • potwierdzenie standardu NF15 lub NF40 zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Poprawa efektywności energetycznej, Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
 • potwierdzenie osiągnięcia standardu domu pasywnego

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 604 336 703

 

BADANIA JAKOŚCI ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO (W TYM KOMFORTU CIEPLNEGO)

Pomiary kluczowych parametrów środowiska wewnętrznego (komfort cieplny, strumień powietrza wentylacyjnego, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie, hałas). Pomiary stanowią podstawę do oceny parametrów środowiska wewnętrznego i ustalenia ewentualnych przyczyn powodujących dyskomfort. Kolejny etap stanowi zazwyczaj analiza możliwości poprawy komfortu cieplnego, jakości powietrza wewnętrznego, komfortu wizualnego lub akustycznego.

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 604 336 703

ANALIZA DANYCH Z SYSTEMU BMS

W przypadku wyposażenia budynku w system BMS, rejestrujący wartości charakteryzujące środowisko wewnętrzne oraz parametry pracy instalacji HVAC oferujemy analizę zapisów mającą na celu:

 • identyfikację ewentualnych problemów z zapewnieniem komfortowych parametrów środowiska wewnętrznego
 • optymalizację nastaw zapewniająca wyższą efektywność energetyczną
 • zgodności uzyskiwanych parametrów z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką inżynierską

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 604 336 703

KONSULTACJE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH, ZAKRESU MODERNIZACJI, OPŁACALNOŚCI OZE

Dobry projekt, rzetelnie zdefiniowany zakres modernizacji, czy wiarygodna analiza opłacalności instalacji OZE to podstawa udanej inwestycji. Jako niezależny podmiot, oferujemy pomoc naszych konsultantów we wsparciu zarówno inwestorów indywidualnych jak i komercyjnych. Zakres oferowanych konsultacji dotyczy budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów komercyjnych (biurowe, magazynowe, itp) oraz wybranych instalacji w budynkach przemysłowych.

W celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 604 336 703